Župne informacije

ŽUPNE OBAVIJESTI

MISIJSKA NEDJELJA – IZVJEŠTAJ I ZAHVALA

Za Misijsku nedjelju prikupilo se 4.000,00 KN. Novac je predan u Biskupiju. Svima se zahvaljujemo.

PROCESIJA NA GROBLJE NA BLAGDAN SVIH SVETI

Na blagdan Svih svetih će biti svečana procesija nakon sv. Mise u 10:00 iz župne crkve do groblja gdje će biti molitva i odrješenje za sve pokojne.

„OVA SVIJEĆA GORI DULJE“

Od utorka, nakon svake sv. Mise, možete nabavite lampaše za grobove vaših dragih pokojnika. Prilog ide za potrebe Caritasa. Ne zaboravimo da na taj način pomažemo i pokojnima i živima.

PREZBITERSKO (SVEĆENIČKO) VIJEĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE

Prezbitersko vijeće Varaždinske biskupije skupština je svećenika koji, predstavljajući biskupijski prezbiterij, kao Biskupovv senat prema pravnoj odredbi pomažu Biskupu u upravljanju da bi se unapređivala pastoralna dobrobit biskupije (usp. kan. 495,§1).
Vijeće ima savjetodavni glas, a čine ga izabrani članovi, članovi po pravu zbog službe koju obavljaju kao i članovi koje Biskup slobodno imenuje (usp. kan. 497).

 

Za naš Štrigovski dekanat svećenici su izabrali u Prezbitersko vijeće vlč. Tomislava Leskovara, župnika u Selnici, a za njegova zamjenika vlč. Ivicu Puškadiju, župnika u Sv. Jurju na Bregu.
Dekan je i dalje preč. Ivan Herceg, župnik u Sv. Martinu na Muri, a dekanatski bilježnik je vlč. Stjepan Markušić, župnik u Macincu.

„FRATELLI TUTTI“ (Svi smo braća) – SOCIJALNA ENCIKLIKA PAPE FRANJE

Možda ovaj naslov Papine enciklike podsjeća na komunistički slogan „Bratstvo i jedinstvo“, no da bi mogli uputiti kritiku potrebno je prije svega pročitati encikliku. Uskoro će izići u hrvatskom prijevodu.
Bratstvo i društveno prijateljstvo putovi su na koje Papa upućuje kako bi se izgradio bolji svijet, pravedniji i miroljubiviji, i to uz zauzimanje sviju: naroda i institucija. Ponovno je snažno istaknuo 'ne' ratu i globalizaciji ravnodušja.
Svrha je enciklike promicati u cijelom svijetu želju za bratstvom i društvenim prijateljstvom. U pozadini, pandemija bolesti COVID-19, neočekivano je izbila upravo dok sam pisao ovo pismo – napomenuo je Papa. Ali, opća zdravstvena kriza pokazala je da se nitko ne može sâm spasiti i da je doista došao trenutak da sanjamo kao samo jedan ljudski rod u kojemu smo svi braća.

NAŠI POKOJNICI

SAKRAMENAT ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI

ŽUPNE ZAJEDNICE