SUSRET VIJEĆNIKA ŽUPNIH PASTORALNIH I EKONOMSKIH VIJEĆA U SJEDIŠTU VARAŽDINSKE BISKUPIJE

Tijekom prošlog tjedna od 12.09. – 17.09.  u Varaždinu su održani susreti župnih pastoralnih i župnih ekonomskih vijeća sa predstavnicima biskupije.
Susreti su započinjali svetom misom u 18.00 sati, a poslije su bili odvojeni susreti posebno za župna ekonomska vijeća i posebno za župna pastoralna vijeća. Ove susrete, za župne ekonomske vijećnike, vodili su preč. Mirko Horvatić, ravnatelj Biskupijskih ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika te preč. Josip Hadrović, ekonom Varaždinske biskupije, dok susret za župne pastoralne vijećnike predvodili su  preč. Anđelko Košćak, biskupski vikar za kler, preč. Josip Koprek, biskupijski povjerenik za pastoral obitelji te vlč. Leonardo Šardi, biskupijski povjerenik za osobe s invaliditetom. Kad god je mogao na susretima je bio prisutan i naš biskup mons. Bože Radoš i  biskup u miru mons. Josip Mrzljak. Također su bili prisutni župnici.
Za naš „ŠTRIGOVSKI DEKANAT“ susret je bio u subotu. Bili su prisutni i članovi župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća i iz naše župe Presvetog Trojstva iz Nedelišća.
Ovi susreti svojevrsno su hodočašće župnih predstavnika u varaždinsku katedralu i Biskupiju o 25. obljetnici uspostave Varaždinske biskupije.

Podsjetimo, ekonomsko vijeće ima ponajprije brigu za ona vremenita dobra i financijski dio koji ima župna zajednica, a da bi se moglo baviti pastoralom, potrebna su i ta financijska sredstva. S druge strane, pastoralno vijeće ima ulogu koordinacije i formiranja različitih živih vjerničkih krugova i pomoći da živa Božja riječ doista dođe do svakog vjernika.