Gospodin Isus Krist najviše svojih čudesa je učinio na bolesnicima. Stoga, u centru crkvenog djelovanja su upravo bolesnici. Po bolesnicima kršćanin može se približiti Bogu i uračunava mu se u pravednost svako dobro djelo učinjeno bolesnicima, starcima i nemoćnima.
Zato i ove godine je svećenik pohodio bolesnike i starce u staračkom domu u Slakovcu te im donio svete sakramente; bolesničkog pomazanja, ispovijedi i svete euharistije. Također, župni vikar je obišao i starce i bolesnike koji su u svojim kućama kako bi i oni osjetili blizinu i utjehu Božju. Možemo reći da kruna svega toga je bila u svetoj Misi, 02.IV.2017., kada je u 14.00 sati bila sveta Misa u župnoj crkvi za sve one koji još mogu doći uz pomoć bližnjih u crkvu kako bi se ispovjedili, primili bolesničko pomazanje i pričestili se te tako dočekali Uskrs. Među njima bila je i naša najstarija župljanka, gđa Marija Bacinger z Nedelišća koja ima 101-u godinu života te našu katoličku svetu vjeru živi svaki dan u molitvi i razmišljanju o svetinjama.
Nakon toga, djelatnice župnoga Caritasa su za sve prisutne priredile domjenak u župnom uredu.

 

Peta korizmena nedjelja je nedjelja Caritasa. Za tu nedjelju su članice župnog Caritasa pripremile pisanice. Voditeljica gđa Božena Hajdarović je grupi krizmanika prezentirala kakao se pravi „međimurska pisanica“. Stoga, su naši krizmanici sudjelovali u pravljenju pisanica. Prilog koji se dobio ide za najpotrebnije naše župe, no dio ide i za izradu biskupijskog Caritasovog pastoralnog doma koji je u izgradnji u Varaždinu na Banfici.

Isus Krist je oživio Lazara. Isus po svojoj Crkvi oživljuje i mnoge duše koje su upale u teške grijehe. Isus Krist po Caritasu oživljuje i one koji su u materijalnoj i duhovnoj oskudici. Zato onaj tko pomaže najpotrebnijima, taj je suradnik Božji o uskrsnuću za život vječni. Svima Bog plati pred rajski vrati.

Blagajnički izvještaj: Ulaz: 19000,90 kn

                                    Izlaz: 15 266,00 kn

                                    Stanje: 3734.90 kn

Prihodi našeg Caritasa sastoje se od milodara nedjelje Caritasa, te prodaje kolača koje ispeku volonteri župnog Caritasa i suradnici. Povodom blagdana Svih Svetih organizira se prodaja svijeća u akciji pod nazivom: „Ova svijeća gori duže.“

Rad Caritasa naše Župe sastoji se od već poznatih aktivnosti koje se provode od samog osnutka Caritasa u našoj Župi. Za Uskrs i Božić organizira se susret bolesnika i starijih osoba koji tijekom godine ne mogu sami doći u crkvu. Prvo ih se dovodi u župnu crkvu gdje oni pristupaju sakramentu Svete ispovijedi ili bolesničkog pomazanja, a nakon toga se služi Sveta misa kod koje oni pristupaju Svetoj pričesti. Nakon primljenih sakramenata u Župnom dvoru se priređuje domjenak s druženjem.

U povodu Uskrsnih i Božićnih blagdana posjećujemo obitelji u kojima     žive osobe koje su prikovane uz krevet i nisu u mogućnosti doći u Crkvu. Kod takvih je osoba jako bitan razgovor da one osjete kako ipak netko misli i na njih, a ujedno ih darujemo i prikladnim paketima. Pošto je kod nekih od njih potrebna i financijska pomoć, mi je ispunjavamo koliko je to u našim mogućnostima. Također posjećujemo obitelji s četvero i više djece koje pomažemo u naravi, garderobi, hrani i novcu. Bilo je ukupno 59 posjeta.

Članice župnog Caritasa su: Božena Hajdarović, voditeljica Caritasa, Marija Srnec, zamjenica, Marija Šegović, blagajnica, Danica Zrna, Bernarda Buhanec, Branka Novak, Maja Logožar i Slavica Kirić.

            Za sveukupni rad potrošeno je oko 900  volonterskih sati rada.

 

Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak je u subotu, 11.II.2017. godine u 10.30 služio u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Nedelišću svetu Misu povodom blagdana BDM Lurdske. Naime, u Nedelišću se nalazi najstariji kip BDM Lurdske u Hrvatskoj kojeg je nabavio 1883.g. tadašnji župnik Ignacije Szele s kapelanom Felixom Berkom. Preuzvišeni biskup na početku svoje homilije prepričao je govor blagopokojnog kardinala Kuharića kako svaki kršćanin ima tri majke; zemaljsku majku, nebesku Majku Mariju i majku domovinu. Potom je iznio nauk o objavi koja završava smrću posljednjeg apostola, no ipak Crkva može i priznati neke privatne objave ako se pokažu istinitima. Jedna od tih privatnih objava je i ukazanje BDM djevojčici Bernardici 1858.godine u Lurdu kada se BDM predstavila riječima: „Ja sam Bezgrešno začeće.“  To ukazanje doduše ne obavezuje vjernike u vjeri, ali ipak ne vjerovati  tome bi bilo neozbiljno za kršćanina. Potom je biskup naglasio da ukazanje nije svrha samome sebi, nego vjernike uputiti na bolji kršćanski život, na obraćenje Kristu. BDM je u Lurdu potaknula vjernike na pokoru za obraćenje grešnika i molitvu, posebice molitvu krunice. Na kraju se domaći župnik preč. Nikica Samodol, biskupu zahvalio za dolazak, a zahvalio se i prisutnim svećenicima, vjeroučiteljima i župnim suradnicima. BDM Lurdska je suzaštitnica nedelske župe te je na svetoj Misi prisustvovalo veliki broj vjernika i školske djece.

 

U srijedu 07.XII.2016. godine 21 vrtićke djece posjetilo je u sklopu svojeg vjerskog programa sa svojim tetama našu župnu crkvu koju su razgledali i upoznali se s crkvenim prostorom. Djecu posebno veseli crkveno zvono te razne slike svetaca. Posebice su djeca rado slušala što je to ispovjedaonica. Na kraju su sa svojim tetama otpjevali adventsku pjesmu „Visom leteć ptice male“ te s kapelanom izmolili molitvu Gospodnju „Oče naš“. Djeca s tetama su poklonila kapelanu sliku koju su naslikali, a djeca su zauzvrat dobili čokoladice.

Pohvalno je da roditelji već od malih nogu djecu upisuju u vjerske vrtićke programe kako bi djeca rasla u Božjemu duhu i naučili ljubiti Boga i svakoga čovjeka kako nas je Krist naučio. Također je pohvalno da roditelji sa svojom malom djecom dolaze na svetu Misu te tako primjerom djecu uče o važnosti vjere u životu.