Na mjestu gdje je bio postavljen križ, a uz kojeg je rasla lipa, godine sagrađena je kapelica koja zajedno sa lipom i danas postoji doprinosom mještana 1908. Postavljen je novi križ koji zajedno sa kapelom i lipom svjedoče povijest Hrvata u nas. Zidana je ciglom, pokrivena cri­jepom. Duga je 6 m, široka 3, visoka 12. Ima toranj i u njemu zvono, teško 100 kg. 1975. kapela je obnovljena i ograđena željeznom ogradom. Oltar je od kamena, iznad njega veliki križ. Na zidovima visi nekoliko slika. U kape­li je harmonij 1975. u dobrom stanju. Veoma malo mjesto koje tih godina ne broji ni pedesetak  kuća (obitelji) naručuje u Budimpešti lijevanje zvona teškog 125 kilogrami koje je postavljeno 1921. godine. Kapelski odbor čine tri člana koji se brinu o kapelici, te 1966. obnavljaju kapelu u Slakovcu, dobrovoljnim radom. Zaslugom župnika vlč. Marijana Skomerža od g. 1986. Svete mise služe se svake nedjelje. S obzirom na bogat vjerski život, Slakovčani iniciraju dogradnju svoje kapele. Osnovan je kapelski odbor od 12 članova. Godine 1990. pristupa se dogradnji kapelice. Složni i požrtvovni ljudi Slakovca već 19. travnja 1990. postavljaju temelje za proširenje kapele, koje blagoslivlja velečasni Antun Kovač, svećenik u mirovini (domaći sin). Dobrovoljnim radom, darovateljima iz samog mjesta kao i iz inozem­stva (od domaćih inozemaca), te darovatelja iz okolnih mjesta završen je po­pravak stare kapele i dogradnja novog dijela crkve. Pribavljena je sva po­trebna dokumentacija te odobrenja crkvenih i državnih vlasti (Zavod za zaštitu spomenika kulture - Zagreb). Arhitekt gospodin Tibor Horvat dao je dušu dograđenoj kapelici. Slakovčani s ponosom svakome pokazuju svo­ju dograđenu crkvu. Krasotica crkva najprepoznatljiviji je znak Slakovca. Najviše su se žrtvovale obitelji Ivana Senčara i Stjepana Horvata. Dakako i mnogi drugi, zapravo cijelo mjesto! Dana 23. rujna 1990. svečani, nezaboravan trenutak: blagoslov, posveće­nje kapele u Slakovcu, koje je lijepo obavio msgr. Ivan Vragović, arhiđakon Međimurja, uz brojne svećenike i mnoštvo naroda te predstavnika vlasti. Župnik Marijan Mihoković puno je doprinio ovom radosnom događaju. No, Slakovčani ne miruju, već su g. 1991. (srpanj) elektrificirali zvono, koje svojim milim glasom zove vjernike na molitvu i nedjeljnu Sv. misu.  Kapela ima kalež i misno ruho, za Mise, koja se ovdje slavi više puta u godini.