Rođen je u Rimu. Vodi Crkvu u relativno mirnom vremenu, jer je imperato  Elagabal (218.-222.) zaokupljen problemima države. Pred njim kao rimskim biskupom stajahu teški zadaci. Jedan je od njih bio doktrinarne naravi: Sabelijevo krivovjerno naučavanje. Sabelijev je nauk u rimskoj kršćanskoj općini stvorio raskol. Zato je Kalist isključio iz crkvene zajednice Sabelija i njegove pristaše. Još su teži pred Kalistom stajali pastoralni zadaci. Problem je bila praksa pokore, zatim odmjerenost u dijeljenju oproštenja te napokon pitanja bračnoga morala. Papa Kalist je dao sagraditi crkvu Svete Marije na Trastever-u. To je prva crkva posvećena Bogorodici. Nastavio je uređenje katakomba, koje je započeo papa Zefirin. Po završetku radova, katakombe su nazvane Katakombe Sv. Kalista - na via Appia.  U tim katakombama je pokopano četrdeset šest papa i oko dvijesto tisuća  kršćana. Novi car Aleksandar Sever nije mogao ili htio smirti narod koji se ponovno usmjerio na progon kršćana.  Masa pobunjenog naroda upala je u papinsku kuću, zgrabila papu Kalista i bacila ga kroz prozor.