Nedjelja  16. NEDJELJA KROZ GODINU - Sv. Marija Magdalena
22.07.2018. 
 7:00 † ŽUPNA
10:00 † Magdalena i Juraj Jalušić, Josip Đunđuš, ob. Jalušić i Đunđuš
 Ponedjeljak  Sv. Ezekiel, prorok
23.07.2018.
  Nema sv. Mise
 Utorak Sv. Sarbilije Makhluf, svećenik
24.07.2018. 
 7:00 † Sidonija Pajnogač
 Srijeda Sv. JAKOV, apostol
25.07.2018.
7:30 † Nada Marić
 Četvrtak Sv. Joakim i Ana, roditelji BDM
26.07.2018.
 10:30 † ZAHVALA ZA 50. GODINA SVEĆNIŠTVA PREČ. NIKOLE SAMODOLA
 Petak Sv. Klement Ohridski, svećenik
27.07.2018.
7:30  † Stjepan i Katarina Dominić
  † Nikola Dania
 Subota Sv. Viktor I., papa
28.07.2018.
7:30 † Biserka Srnec
† Ivan Kovačić
† Rudolf Novak, rod. Novak i Brajković
† Stjepan Vrbanec
† Ivan Novak (Pretetinec)
† Jelena i Juraj Veselko
† Marija Marčec
† Josip i Amalija Činč, Josip i Biserka Činč
† Franjo i Slavko Korunek i rod. Čemerin
16:30 KRST: Pavao Patafta
17:00 ŽENIDBA: David Novak i Emina Ana Đuran
 Nedjelja 17. NEDJELJA KROZ GODINU
29.07.2018.
 7:00 † ŽUPNA
10:00 † Franjo Topličanec i rod. i rod. Šestan