Nedjelja  33. NEDJELJA KROZ GODINU
18.11.2018. 
7:00 † ŽUPNA
9:00 † DUNJKOVEC
9:00 † PUŠĆINE
10:30 † Amalija i Stjepan Špiranec i sin Dragutin
† Marija Oreški, Pavao i Katarina Jalušić
Ponedjeljak  Sv. Obadija, prorok
19.11.2018.
  Nema sv. Mise
Utorak Sv. Feliks Valois, redovnik
20.11.2018. 
 7:30 † Ivan Balić i rod.
  † Stjepan i Marija Šipek, Vladimir i Katarina Fegeš
Srijeda Prikazanje BDM
21.11.2018.
7:30 † Za pokojne hrvatske branitelje povodom obljetnice pada Vukovara
Četvrtak Sv. Cecilija, djevica i mučenica
22.11.2018.
18:00 † Za žive i pokojne članove župnog pjevačkog zbora
  - Euharistijsko klanjanje
Petak Sv. Klement I., papa i mučenik
23.11.2018.
7:30 † Ivan Jambrović
Subota Sv. Andrija Dung-Lac i drugovi mučenici
24.11.2018.
7:30 † Katarina i Stjepan Dominić
† Ljubomir Mikolaj, Nada Dominić, rod. Mikolaj i Đuran
† Andrija i Katarina Crnčec i djeca
† Josip Horvat i rod. i rod. Đukes
† Stjepan Beč
† Rudolf Pleh
† Katarina, Dragutin i sin Franjo Blagović
Nedjelja NEDJELJA KRISTA KRALJA
25.11.2018.
 7:00 † ŽUPNA
  † Na nakanu Katarine Dominić
9:00 † PUŠĆINE
10:30 † Katarina Horvat i Katarina Posavec
  † Zahvalnica za 60. g. braka Ivana i Terezije Novak