Žarko Škoda, sin Franje i Draženje r. Bacinger iz Nedelišća, Varaždinska 16 uzima Tamaru Horvat, kći Miljenka i Vesne r. Vrbanec iz Nedelišća, V. Nazora 1c. Ženidba će biti 18.05.2018. U Čakovcu na Jugu.

Mario Andrašić, sin Stjepana i Nade r. Cepanec iz Varaždina, Sportska 1, župa Biškupec uzima Ivanu Špicar, kći Josipa i Ane r. Lesinger iz Nedelišća. Ženidba će biti 04.05.2018. u Nedelišću.