26. srpnja 2018. godina je točno 50 godina od svećeničkog ređenja našega župnika Nikole Samodola. Naime, 26. srpnja 1968. godine u Šibeniku je tadašnji biskup Josip Arnerić zaredio za svećenika Nikolu Samodola. Preč. Nikola rođen je 25.X.1943, u Šibeniku od oca Kazimira i majke Vinke r. Aras. Djetinjstvo, osnovnu i srednju školu završio je u Šibeniku, a potom ulazi u franjevački konventualski samostan i studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon ređenja vršio je dušobrižničku službu u župi Sv. Duha u Zagrebu gdje je posebno bio zadužen za bolnicu tadašnju „Ligu raka“ gdje je providirao mnoge bolesnike. Do sada službu župnika vršio je u Molvama, Gušću, Gornjem Dragancu, Mađarevu i Novom Marofu, Pančevu (Vojvodina – Srbija), Hlebinama, Ivanjskoj, Kalinovcu i sada kao župnik u Nedelišću. U svećeničkom djelovanju do sada je imao 16 kapelana, od toga 10 njih u župi Nedelišće te je tako pomogao mnogim mladim svećenicima u njihovim prvim danima svećeničkog života.

Od srca čestitamo prečasnom gospodinu župniku na ZLATNOM SVEĆENIČKOM JUBILEJU te Mu želimo još mnogaja i blagaja ljeta.

Sv. Florijana je veoma čašćen u našoj župi. U ulici Martina Viljevca u Nedelišću se nalazi kapela posvećena njemu na spomen kao i u filijali Slakovcu. Kao i svake godine, tako i ove, sv. Misa za sve žive i pokojne članove DVD-ova općine Nedelišće bila je na sam dan 04.svibnja na kojoj su sudjelovali mnogi vatrogasci na čelu sa svojim predsjednicima i zapovjednicima, a kao vatrogasac bio je prisutan i načelnik općine g. Darko Dania. Sv. Misu je služio vlč. Tihomir Ciglar, župni vikar koji je u propovijedi istaknuo hrabrost sv. Florijana u ispovijedanju svete vjere te otporu bezbožnicima i korumpiranom sustavu. Misna čitanja su navijestili vatrogasci koji su inače redoviti čitači, gosp. Ivan Maček i gosp. Darko Pokrivač.

U Slakovcu je proštenjarska sv. Misa bila u nedjelju, 06.V.2018., a služio ju je župnik preč. Nikola Samodol. Bili su prisutni članovi DVD-a Slakovec sa predsjednikom gosp. Josipom Senčarom.

Bolesnici su bili među glavnim akterima Isusovog djelovanja. Stoga je i glavna zadaća svećenika i vjernika posvetiti se bolesnicima koliko god je to moguće. Ove godine po običaju je kapelan vlč. Tihomir Ciglar obišao 07.III.2018. oko 15.ak bolesnika po kućama noseći im svete sakramente na pomoć i utjehu.

            U staračkome domu u Slakovcu bila je sveta Ispovijed i sv. Misa 14.III.2018. Oko 40-ak korisnika doma primilo je svete sakramente. Dirljivo je vidjeti kako mnogi starci i bolesnici žive za susret s euharistijskim Kristom.  Mnogi svjedoče da im je smisao života u Bogu, u molitvi jer im Bog pruža utjehu i snagu u njihovim staračkim danima.

            Članice župnog Caritasa su također pohodile te darivale potrebite naše župe, a posebice one bolesne i nemoćne. Gđa Božena Hajdarović, voditeljica župnog Caritasa je izradila mnogo prekrasnog cvijeća od papira na tradicionalan način, a to se dijelilo na veselje svima koji su željeli. Neki su se uključili u rad župnog Caritasa pečenjem kolača te u organizaciji svete Mise za bolesnike koji mogu još doći u crkvu.

            Taj susret održao se na 5.korizmenu nedjelju, nedjelju Caritasa, u 14.00. Oko 20-ak bolesnika primilo je svete sakramente, a nakon sv. Mise bilo je organizirano druženje na župnome dvoru. Sve neka prati Božji blagoslov.

20. travnja je godišnje klečanje u našoj župi. To je župni blagdan koji nas poziva da se poklonimo Bogu prisutnom u Presvetom oltarskom sakramentu. Kao što su se došli Kristu pokloniti pastiri, mudraci, bolesnici, Kristu se klanjaju i čete anđela i svi nebesnici, Kristu se prigiba svako koljeno, tako i mi Kristu se klanjamo prigibajući svoja koljena zahvaljujući Mu i slaveći ga i moleći za razne potrebe. Ponajviše smo se molili za mir u svijetu i za naše spasenje.

Presveti sakrament izložen je bio ujutro u 08.00 sati, sv. Misa služena je u 10.30, a služio ju je vlč. Kristijan Kuhar, župnik u Štirgovi koji je u propovijedi objasnio žrtvu Kristovu na križu, a koje se spominjemo u Euharistiji, koja je spomen-čin i žrtva Kristova za spasenje mnogih.

Klečanje je završeno sv. Misom zahvalnicom u 17.00 sati, a služio je župni vikar vlč. Tihomir Ciglar.

 

 

Ove godine je blagdan Blažene Djevice Marije Lurdske bio u nedjelju. Nedjelja kao najveća svetkovina kršćana ima prednost pred svim blagdanima jer nedjelja je dan proslave uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista. Stoga je sveta Misa bila od dotične nedjelje kao i misna čitanja, jedino su svećenici imali bijelu tj. plavu boju misnoga ruha u čast BDM Lurdskoj.
Poznato je da naša crkva ima pokrajinsku kapelu u koji je smješten kip BDM Lurdske koji je najstariji u Hrvatskoj. Isprva je to bila kapela BDM Snježne, izgrađena 1788.g., a utemeljitelj ove kapele je Izidor Millezy zajedno s članovima bratovštine BDM Snježne.
1883.g. svečano je blagoslovljeni novi kip BDM Lurdske kojega su nabavili tadašnji župnik i dekan u Nedeelišću Ignacije Szele i njegov kapelan Feliks Berk. Kip je nabavljen iz Pariškog umjetničkog zavoda, a koštao je 100 forinti koje su sabrali sami župljani župe Nedelišće.
Ove godine je služio svetu Misu na čast BDM Lurdske u 11.00 dekan i župnik iz Sv. Martina na Muri preč. Ivan Herceg. U propovijedi je tumačio nedjeljno evanđelje. Također nas je potaknuo da štujemo i da se utječemo zagovoru BDM Lurdske. Uz njega su koncelebrirali sljedeći svećenici: mons. Leonard Logožar, umirovljeni župnik i dekan iz Štrigove, vlč. Josip Horvat, umirovljeni župnik iz Selnice, vlč. Ivan Novak, umriovljeni župnik iz Murskog Središća, pater Josip Župan, župni vikar iz Čakovca – sv. Nikola, te domaći župni vikar vlč. Tihomir Ciglar i župnik preč. Nikola Samodol.