TALENTI I MUDRO UPRAVLJANJE

Izr 31, 10-13.19-20.30-31, Ps 128, 1-5, 1Sol 5, 1-6, Mt 25, 14-30.

             Jedan od uvjeta za ulazak u Kraljevstvo Božje je raspolaganje Božjim darovima, talentima. Kakvi smo upravitelji i što činimo s povjerenim nam dužnostima i stvarima, takvu ćemo i nagradu primiti u vječnosti, o Kristovu drugu dolasku. O tome smo slušali o današnjem svetome evanđelju kojega je zapisao sveti Matej. Imamo, dakle, govor o čovjeku koji odlazi na put i daje talente na upravu svojim slugama, govor u spomenutim slugama, govor o talentima i govor o nagradi i kazni. O svemu tome ćemo danas promišljati.

Čovjek gospodar. Naime, najprije Gospodin Isus o ovoj prispodobi govori o čovjeku koji odlazi na put, a onda o gospodaru. To nam želi reći da On sam je pravi Bog i pravi čovjek. On sam ima vlast svakome čovjeku dati što želi. To je gospodar koji je velikodušan jer daje ogromne svote svojim slugama. To je gospodar koji ima veliko povjerenje u svoje sluge. To je gospodar koji slugama daje potpuno slobodu. To je gospodar koji je na putu, koji slugama ostavlja autonomiju djelovanja. No, to je gospodar koji ima i očekivanja od svojih slugu te koji je i pravedan. To je i gospodar koji želi od slugu učiniti gospodare. To je i gospodar koji kažnjava zloću i lijenost.

Sluge. Pred oči su nam stavljena trojicu slugu. Prvi sluga dobiva pet talenata. To je vrlo aktivni i angažirani sluga koji je više gospodar nego sluga jer znade dobro gospodariti. Svojom spretnošću on stječe novih pet talenata. Njega bi mogli usporediti s katolicima koji su vrlo angažirani u društvu i Crkvi. To su oni katolici koji Boga slave i šire sveto evanđelje u javnom životu, u misijama, u župi. Oni svoje vrijeme i sposobnosti odvajaju da bi pridonijeli većoj slavi Božjoj. Onaj sluga koji dobiva dva talenta je također vrlo vrijedni sluga. On, doduše, nije dobio pet talenata, nego samo dva, ali ih pretvara u još dva. To su katolici koji svoju vjeru žive svakodnevno. Koji redovito slave Boga na svetoj Misi, redovito se Ispovijedaju, mole se, razmatraju o Božjoj riječi,  a prema svojim mogućnostima čine dobra djela, potpomažu misije molitvama i prilogom, također i Caritas, te odgajaju svoju djecu u katoličkoj vjeri. Treći sluga primio je jedan talent. On sakriva taj talent jer se boji čovjeka-gospodara. I kada dolazi gospodar, vraća mu jedan talent. To su katolici koji su kršteni, možda bili na svetoj pričesti i potvrdi, eventualno se crkveno oženili i to je sve. Izjasnit će se katolicima i na popisu stanovništva, ali od njihove vjere nema ništa. Oni imaju krivu sliku o Bogu. Oni se Bog boje  te ne žele koristiti katoličku vjeru. Ona im služi kao neka vrsta sigurnosti, umjesto da im služi kao temelj života ili kao materijal za izgradnju života.

O talentima. Talent je mjera za zlato, a jedan talent važe između 26 i 36 kg zlata. Jedan talent vrijedi oko 6000 denara, a to je otprilike plaća za 20 godina. Dakle, svi sluge, pa čak i onaj koji je dobio samo jedan talent, dobivaju neizmjerno blago. U tradiciji Crkve se ustalilo da talenti označavaju naše sposobnosti. No, osim naših sposobnosti, talenti označavaju i svete sakramente. Ako si više svetih sakramenata primio, primio si više blaga pa si i više odgovaran. No kako se mi služimo svetim sakramentima, tim blagom koje nam je Bog dao? Krštenje umnažamo svaki put kada se prekrižimo blagoslovljenom vodom, kada se pobožno molimo, kada djecu učimo katoličkom nauku. Svetu pričest kada primamo mi se hranimo za vječni život, ali i osposobljujemo se da bolje služimo i Bogu i čovjeku. Svetu potvrdu koristimo kada potvrđujemo katoličku vjeru čineći dobra djela, kada opraštamo, kada se borimo za dobro, a protiv zla. Svetu Ispovijed trebamo koristiti također što češće jer ona nam donosi obilje utjehe i opraštanja te nam daje snagu za borbu s nama samima i protiv zla. I svetu ženidbu treba koristiti u smislu da bračni drugovi mole jedno za drugo i da se čuvaju u vjernosti i imadu razumijevanja jedno za drugo.

Nagrda i kazna. Gospodar prvog i drugog slugu nagrađuje obilato. Daje im na upravu velika prostranstva. Gospodar hvali vjerne sluge i ponosi se njima jer su ga upoznali. I nas će gospodar nagraditi kad ponovno dođe. Najveća nagrada će bita ta što ćemo s njim kraljevati, što ćemo biti u zajedništvu s njime. Naime, ako smo cijeli život za Boga radili, njemu čeznuli i Njega ljubili, onda nam je On sam najveća nagrada. Ali već i na zemlji smo nagrađeni jer nam daje milosti po svetim sakramentima po kojima smo u zajedništvu s Njim. Treći sluga pak biva kažnjen, izbačen van iz kraljevstva jer je bio škrt i imao je krivu sliku o gospodaru. To je strašna kazna jer ostao je bez svojega gospodara, ostao je bez domovine. Biva izbačen van, oduzeto mu je državljanstvo i osuđen je da vječno luta u plaču i škrgutu zubi.

Da bi bili vjerni i dobri upravitelji utecimo se zagovor Presvete Bogorodice i sv. Josipa. Tako neka bude, amen.

SVI ČLANCI