APOSTOLSKO POSLANJE CRKVE

Izl 19,2-6a, Ps 100,2-3.5, Rim 5,6-11, Mt 9,36 – 10,8.

            Sveta Crkva ustanovljena je od Boga Gospodina našega Isusa Krista po svetim apostolima. Čuli smo u svetom evanđelju koje je poslanje apostola; izgoniti zloduhe, liječiti svaku bolest i svaku nemoć, propovijedati da se približilo kraljevstvo Božje, mrtve uskršavati i gubave čistiti. Te riječi Gopodin naš rekao je svojim apostolima čija imena valja još jednom ponoviti jer oni su naši prvi prenositelji vjere; Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Danas ćemo promišljati zato o apostolskom poslanju svete Crkve u današnjem svijetu i našem hrvatskome društvu.

            Posljednji cilj ili poslanje svete Crkve jest učiniti sve ljude dionicima zajedništva koje postoji u Presvetom Trojstvu (KKC 850). I zaista, Crkva u svijetu nastoji širiti to Božje zajedništvo među ljudima. Tako vidimo kako aktualni rimski prvosvećenik sveti otac papa Franjo želi mir i zajedništvo na cijelome svijetu te u tome smislu i nastupa. Osim što pozva državne poglavare i narode na mir i slogu, on osobno širi zajedništvo među raznim kršćanskim Crkvama ali i drugim religijama, posjećujući i džamije i sinagoge. No, nije smisao poslanja svete Crkve neka jedna svjetska sinkretistička religija, nego da sve ljude privuče k Presvetom Trojstvu. Nadalje, sveta Crkva i dan danas izgoni zloduhe kada jasno ukazuje na grijeh. Sveta Crkva vrši apostolsku zadaću u vijetu i tako što neumorno propovijeda po svojim svećenicima ali i svim vjernicima da je kraljevstvo Božje blizu; po mnogim katehezama i vjeronaukima, po mnogim propovijedima izrečenim na svetim Misama, krštenjima, vjenčanjima sprovodima, po mnogim podukama u obiteljima od strane svjesnih katoličkih očeva, majka, djedova i baka, po mnogim prosvjetnim katoličkim djelatnostima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te fakultetima,  karitativnim zalaganjima po Caritasu, crkvenim bolnicama i medicinskim ustanovama  i raznim crkvenim udruženjima. Koliko je samo sveta Crkva i uskrisila mrtve, tj. mnogima bez nade pobudila nadu u život?! Koliko je samo Crkva ljude očistila od gube tj. mnogima koji su bili izolirani od društva ili odbačeni, prihvatila i dala im zajedništvo i dom?! Zaista, sveta Crkva i dalje neumorno apostolski djeluje u današnjem svijetu vjerno vršeći Kristovu zapovijed.

            Nadalje, pogledajmo samo što Crkva čini u našoj domovini, posebice u našem Međimurju. Dok mnogi prigovaraju na Crkvu optužujući ju ili za manipulaciju ljudima ili financijsku netransparentnost, ona hrabro izvršava apostolsko poslanje, šireći zajedništvo Presvetog Trojstva među ljudima. Crkva nisu samo svećenici i biskupi, Crkva su svi kršteni vjernici, ali Crkva su i duše u Čistilištu i duše u Raju. I uvijek je potrebno Crkvu gledati kao na mistično Tijelo Kristovo, a ne samo kao ljudsku organizaciju koja jasno ima svojih mana. Ta Crkva koja je mnogu puta na meti bezbožnika, želi da svi ljudi dođu do spoznanja Istne – Isusa Krista i da ljudi žive radosno u zajedništvu jedni s drugima i u zajedništvu s Bogom. To Crkva i kod nas čini po župnim katehezama, posebice po pripremama za primanje svetih sakramenata; krštenja, prve Ispovijedi i Pričesti, svete Potvrde i ženidbe. Crkva se brine i kod nas za bolesnike; ako tko posjećuje bolesnike te ih tješi i krijepi su naši župnici koji donose svete sakramente po kućama i staračkim domovima gdje su naši bolesnici ili pak u samoj bolnici gdje je posebno zadužen jedan svećenik da se skrbi za bolesnike. Crkva se brine i za one odbačene ili nezaštićene u društvu, posebice za nerođenu djecu i za trudnice. Crkva se brine i za bolesnu djecu i one s posebnim potrebama za koje ima i ustanovu u Čakovcu. Crkva se brine i za mlade kojima želi ponuditi Kristov nauk, ideal kršćasnkog življenja te ih na taj način pripremiti za život u svijetu podučavajući mlade o vjeri, nadi i ljubavi, ali i pravednosti, umjerenosti, razboritosti i hrabrosti. Skoro svaka župa ima i svoj župni Caritas gdje mnoge vrijedne žene i muškarci volontiraju za opće dobro, posebice za dobro najpotrebniji. Na taj način se razvija i osjećaj solidarnosti među narodom. Koliko ljudi rado i pjeva u župnim zborovima dajući svoje vrijeme za veću slavu Božju ali i za dobrobit drugih ljudi, da ljudi mogu na svetim Misama lakše uzdići svoje duše k Bogu. Dakle, Crkva i kod nas ispunja svoju apostolsku misiju šireći zajedništvo Presvetog Trojstva među ljudima.

            Da bi i dalje mogla ispunjati svoje apostolsko poslanje, moramo moliti Gospodara žetve za nova svećenička redovnička zvanja, koji će biti predvodnici u tome apostolskom poslanju. U tome neka svima nama bude n pomoć zagovor BDM i sv. Josipa. Tako neka bude, amen!

SVI ČLANCI