U IME DUHA SVETOGA

 Dj 2, 1-11, Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34, 1Kor 12, 3b-7, 12-13, Iv 20, 19-23.

Draga braćo i sestre!

            Duh Sveti  je vlastito ime treće božanske osobe; ime Onoga kojega častimo i slavimo skupa s Ocem i Sinom. Nazivi za Duha Svetoga su još: Paraklet (Branitelj), Tješitelj, Duh Istine, Duh obećanja, Duh posinjenja, Duh Kristov, Duh Gospodnji, Duh Božji i Duh slave.  Njegovo ime dolazi od hebrejske riječi „ruah“ koja znači dah, vjetar, zrak. S druge strane Duh i Sveti su atributi za Boga, za sve tri božanske osobe. Duh Sveti jest, dakle, Bog. On jest iste naravi, biti, kao Otac i Sin, no njegova posebna služba jest posvećenje duša. Doduše, sve tri božanske osobe nas jednako posvećuju, no posvećenje se posebice prepisuje Duhu Svetom jer je posvećivanje djelo ljubavi, a djela ljubavi se prepisuje Duhu Svetome. Danas ćemo promišljati, zato o imenu Duha Svetoga i Njegovoj posvećujućoj snazi za nas kršćane.

a) Duh Sveti – iznenadni šum s neba. Duh Sveti djeluje često iznenada. On je poput jakog šuma s neba koji navješta kišu ili oluju. I zaista mi kršćani moramo u ime Duha Svetoga biti iznenađenje ovome svijetu te ga poput oluje promijeniti. Kršćanin mora biti „šum s neba“, mora grmjeti ovome svijetu, hrabro i glasno, govoreći svijetu o Božjoj prevelikoj ljubavi za svakoga čovjeka.

b) Duh Sveti – napunja kuću. Duh Sveti ispunio je kuću gdje su bili apostoli zajedno sa Bogorodicom i nekim učenicima. Duh Sveti napunja kršćanina i zato kršćanin ne može biti usamljen. Kršćanin je pun Duha Svetoga i ne može se nikada potrošiti ili umoriti u življenju svetog evanđelja. U kršćaninu koji je pun Duha Svetoga nema mjesta zlobi, ogovaranju, mržnji, osveti, zlovolji…Kršćanin jest čovjek Duha Svetoga; čovjek mudrosti, razuma, savjeta, jakosti, znanja, pobožnosti i straha Božjega.

c) Duh Sveti – razdijeljeni ognjeni jezici. Vatra jest snaga, izvor topline i snage. Duh Sveti jest izvor snage za kršćanski život. Duh Sveti daje snagu kršćaninu da se izdigne iz svojih grijeha, da svlada svoje slabosti tj. da se uvijek bori protiv đavla, a za dobro i kraljevstvo Božje. Kao što je na svakoga apostola i učenika sišao Duh Sveti, tako i danas silazi na svetu Crkvu. Ne samo na neke pojedince, nego na svakoga. Zato, kršćanin mora voditi brigu da Duh Sveti obuzme svako tijelo po svetim sakramentima.

            Draga braćo i sestre!

Budimo i mi „šum s neba“, grmimo ovome svijetu o ljepoti kršćanskoga života, budimo „puni Duha Svetoga“ pokazujući ovome svijetu da je naš način života radost i zadovoljstvo i budimo „ognjeni jezici“ koji će svijetu govoriti jezikom snažne Božje ljubavi. Tako neka bude, amen.

SVI ČLANCI