DUH SVETI – BRANITELJ

Dj 8, 5-8.14-17, Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20, 1Pt 3, 15-18, Iv 14, 15-21.

                Nalazimo se toliko puta u raznim pogibeljima duše i tijela, toliko puta bi trebali nekoga uza sebe da nas štiti i brani, a nemamo nikoga. No, kao kršćani moramo biti svjesni da smo po sakramentu svete Potvrde primili darove Duha Svetoga i da nas Duh Sveti uvijek brani i privodi nebeskome Ocu. Čuli smo u Djelima apostolskim kako je Filip propovijedao poganima i kako su se mnogi obratili i krstili se, no nisu još primili Duha Svetoga. Tek kada su došli apostoli Petar i Ivan i položili na krštenike ruke, tek tada su primili Boga Duha Svetoga. Naime, u svetome evanđelju Gospodin Isus obećava apostolima da će im dati Branitelja, koji će biti s njima zauvijek.  Tog Branitelja, Krist naziva još i Duhom Istine. Stoga ćemo danas promišljati o Duhu Svetome kao našem Branitelju i Branitelju Istine.

  1. Duh Sveti je naš Branitelj. Čuli smo da je apostol Filip istjerivao zloduhe iz opsjednutih. Mi koji smo primili sakrament krštenja i potvrde, imamo Duha Svetoga koji nas brani od zloduha. No, ipak nismo potpuno sigurni ako i sami ne surađujemo sa Duhom Svetim. Da bi nas On mogao braniti, moramo prije svega biti i sami borci. Boriti se za Božje zapovijedi, a boriti se protiv đavla i zloduha. Zamislimo si jedno polje koje je bogato žitom. No, to žito je podložno bolestima i raznoraznim nametnicima, a uz to i može mu naštetiti nevrijeme ili suša. Da bi se žito sačuvalo, potrebno ga je špricati i o njemu voditi brigu. No, ipak ne možemo utjecati na nevrijeme. U nekim pogledima žito ovisi o nama, a u nekima ne. Tako je i s našim životom. U onim stvarima gdje možemo utjecati na tijek našega života; kao što su molitva, sveti sakramenti i dobra dijela, u tome trebamo ustrajati, a s druge strane Bogu prepuštamo cijeli naš život, naše zdravlje i našu bolest, naše ukućane i prijatelje i budimo uvjereni da Bog Duh Sveti će tad nas braniti od zloduha koji žele naškoditi našoj vjeri i ljubavi. Ako, dakle, surađujemo s Duhom Svetim, tada ćemo u svakoj životnoj situaciji biti hrabri ali i imati pomoć Božju.
  2. Duh Sveti je Branitelj Istine. Sveti Petar u današnjoj Poslanici govori nam: „Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju.“ Dužni smo poznavati našu vjeru i nju znati obrazložiti svijetu. Duh Sveti je jamac da je naša vjera istinita jer On sam je Istinit. I nema druge Istine doli Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Nedugo je grčki pravoslavni mitropolita pozvao turskoga predsjednika koji je musliman, da se obrati na pravoslavnu kršćansku vjeru jer da su sve druge religije lažne, a ako se ne obrati završit će u paklu. To je doduše tvrd govor, ali je istinit. Istina je svaka zahtjevna i teška. No, Duh Sveti je onaj koji brani one koji služe Istini. I Duh Sveti je također jamac da u svetoj Crkvi, u njezinom dogmatskom nauku, postoji sama Istina. Stoga, rastimo u Istini proučavajući crkveno učenje koje je zapisano u Katekizmu Katoličke Crkve.

                Draga braćo i sestre!

Duh Sveti jest naš Branitelj i Branitelj istine. On nam pomaže da idemo pravim Putem – Kristom kako bi stigli do Oca. Tako neka bude, amen!

SVI ČLANCI